13.4.2020 - Nová technika - VYA Tatra 815 8x8

Spustit prezentaci

Kontakt

JSDH BOROHRÁDEK Husova 572
Borohrádek
51724

tel. 724181642
hasici.borohradek@seznam.cz