Kontakt

JSDH BOROHRÁDEK Husova 572
Borohrádek
51724

tel. 724181642
hasici.borohradek@seznam.cz