Zásahy a rok 2020

Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci  vedoucí z Čestic do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu v délce 2,7 Km po technické závadě na nákladním vozidle. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a místo předali SUS KHK. Po...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě v lesním úseku silnice vedoucí z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Jednalo se o dopravní nehodu motocyklu,ketrý při předjíždění osobního vozidla v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Hasiči...
Popis zásahu: Popis zásahu: Jednotka vyjela dne 30.6.2020 v 7:50 na žádost starosty k monitoringu vodních toků v katastru města Borohrádek a Žďár nad Orlicí. Na Tiché Orlici byl již v této době vyhlášen 2 povodňový stupeň. Hasiči v dopoledních hadinách začali se stavbou...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k zabezpečení domu a pozemku před stoupající hladinou řeky Tiché orlice. Hasiči postavili z pytlů s pískem ochranou hrázku na místě , kde hrozilo vniknutí záplavové...
Jednotka vyjela k zabezpečení několika domů. Hasiči na místě zabezpečili vchody do domů za pomoci pytlů s pískem proti vniknutí vody z rozvodněného Velinského...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty obce k  monitoringu stavu Velínského potoka, u něhož byl vyhlášen 3 povodňový stupeň. Hasiči provedli za pomoci ženijního nářadí pročištění propustků pod komunikacemi a tím tak uvolnili průtok vody. Jednotka provedla monitoring vodních ploch i v...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice na Bělidle v Borohrádku k odčerpání zaplavených zahrad a garáže. Za pomoci kalového a plovoucího čerpadla byla voda...
Popis zásahu: Jednotka vyjela ke splavu na Tiché Orlici v Borohrádku k uvolnění stavidla. Z důvodu zavřeného stavidla došlo k navýšení hladiny náhonu vodní elektrárny a přetečení hráze do místního písníku. Poté provedla monitoring stavu vodních ploch v katastru...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí a Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozu v příkopě na střeše. Jednotkám jedoucím na místo zásahu nahlášeny osoby ve vozidle včetně dětí. Naše...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Husova . Jednalo se o uniklý olej po technické závadě traktoru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do obce Čermná nad Orlicí, místní část Korunka. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho motocyklu, mladý řidič nezvládl řízení v pravotočivé zatáčce a havaroval do zdi a poté do stromu. Vážně zraněnému řidiči hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice Nádražní u pobočky České pošty. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda dvou motocyklů, které na mokré vozovce havarovali v prostoru křižovatky. Hasiči u zraněného řidiče ...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Opletalova na pomoc seniorovi ročník 1930, který spadl na zem a nemohl se zvednout. Hasiči na místě pomohli seniorovi a po konzultaci zdravotního stavu seniora s operačním střediskem byla na místo povolána ZZS. Po příjezdu ZZS hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru do místního dřevozpracujícího podniku. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár v odsávacím zařízení technologie sušení materiálu. Na likvidaci požáru hasiči ihned nasadili dva proudy C a jeden vysokotlaký proud....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. ℹ️ Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a 12:30 až...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty města na pomoc při zdolávání pandemie. Hasiči provedli dávkování a rozvoz dezinfekčního roztoku dodaného Městem Borohrádek. ℹ️ Občané, kteří nebudou doma zastiženi, si mohou dezinfekci vyzvednout v úředních hodinách (Po, St - 7:30 až 11:30 a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela ke kontrole uhašeného požářiště do obce Žďár nad Orlicí, při kontrole nalezena dvě ohniska požáru, která hasiči za pomoci jednoho proudu C dohasili. Poté vše překontrolovali termokamerou. Po 18 hodině jednotka provedla další kontrolu, při které ohniska požáru...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár kupy klestí a dříví na složišti dřeva o rozloze 15x15 metrů. Hasiči za pomoci třech proudů C zamezili šíření požáru do lesa a následně požár...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dvě nedohašené kupy po pálení klestí v prostoru lesa. Hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu a ženijního nářadí provedli uhašení všech...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na místní fotbalové hřiště, kde provedla nasvícení přistávací plochy a zajištění přistání vrtulníku...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k požáru osobního vozidla do ulice Nádražní. Průzkumem na místě zjištěn požár v motorovém prostoru osobního vozidla. Požár byl majitelem uhašen již před příjezdem naší jednotky, u vozidla bylo provedeno odpojení akumulátoru, zasypání uniklých...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření uzamčených prostor do pečovatelského domu v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky průzkumem zjištěn uzamčený byt, seniorka bydlící v tomto bytě neotvírala a nijak nekomunikovala s pečovatelskou službou. Hasiči za pomoci žebříku vylezli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k ohlášenému požáru lesní hrabanky za Borohrádkem ve směru na Horní Jelení. Po příjezdu na místo hasiči za pomoci jednoho proudu C provedli uhašení doutnající lesní hrabanky na ploše 3x3m. Místo zásahu zkontrolovali...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu, která bránila provozu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do obce Horní Jelení na Pardubicku. Hasiči na místě strom za pomoci motorové pily rozřezali a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Hasiči na místě část spadlého stromu odklidili a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár na zahradě v obci Zdelov. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěn požár tújí u rodinného domu. Majitel požár uhasil před příjezdem jednotek ručním hasicím přístrojem, hasiči za pomoci jednoho vysokotlakého proudu provedli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jednoho vozidla, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Zraněný řidič byl již mimo vozidlo,...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě s velitelem zásahu a Policií ČR bylo místo předáno majiteli lesa, který provede...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Šachov. Na místě průzkumem zjištěn vzrostlý strom, po vyvrácení zaklíněný v dalších korunách stromů. Části stromu zasahovali do celé šíře vozovky. Hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k uvolnění splavu na řece Orlici. Hasiči na místě odstranili nahromaděné větve z prostoru jezu a otevřeli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  na komunikaci mezi Borohrádkem a Poběžovicemi u Holic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěna dopravní nehoda jedno vozidla, které sjelo ze silnice, převrátilo se a narazilo do stromu. Na místě...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do obce Šachov kde došlo k uzamčení nastartovaného motorového vozidla. Majitel se do vozidla nemohl dostat. Na místě spolupráce s jednotkou...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu na místo zásahu zjištěna dopravní nehoda vozidla Citroen, které na namrzlé komunikaci v lesním úseku při průjezdu zatáčkou havarovalo do příkopu a...

Zásahy za rok 2019

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje. Po odpálení ohňostroje specializovanou firmou hasiči zakropili zbytky pyrotechniky a uhlíky na vánočním stromku.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu Jawa na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Při příjezdu naší jednotky na místě zasahoval lékař ZZS , hasiči provedli zajištění motocyklu proti požáru odpojením akumulátoru a po celou dobu zásahu řídili...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k nahlášeným spadlým drátům elektrického vedení do ulice 5 Května u benzínové stanice. Na místě průzkumem zjištěn spadlý závěsný NN kabel veřejného osvětlení pod napětím, hasiči zajistili místo pádu, a informovali pracovníky technických služeb. Po...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě v obci Čermná nad Orlicí ve směru na Choceň. Po příjezdu naši jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn čelní střed dvou osobních vozidel, ve vozidlech cestovaly celkem tři osoby, z toho se dvě se zranili. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření...
Jednotka vyjela na pomoc při zajištění a opravě čapího hnízda na základní škole ve Žďáru nad Orlicí. Na místě hasiči spolupracovali s...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK ke srážce osoby s vlakem.       Datum............................................................................................................................25.11.2019 Místo...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu na komunikaci z Borohrádku do Šachova. Hasiči část stromu zasahující do poloviny vozovky odstranili a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela  na ohlášený požár komínového tělesa na náměstí v Borohrádku. Po příjezdu naší jednotky na místo události průzkumem zjištěno hoření v komínovém tělese dvoupodlažního domu. Ihned došlo k odstavení všech topidel. Hasiči za pomoci  AZ 42 Magirus a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k záchraně psa do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci pákových nůžek vyprostili štěně vlčáka, který si zaklínil hlavu do oplocení a předali ho majitelce. Pes nebyl...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři v lese v blízkosti starožďárského rybníku. Jenalo se o nedohašená ohniska po pálení v lesním prostoru. Hasiči za pomoci jednoho proudu C a ženijního nářadí několik ohnisek v prostoru lesa dohasili. Celý prostor následně překontrolovali...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na pomoc dopravní policii, která řešila dopravní nehodu autobusu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě pomohli technickými prostředky při vyšetřování dopravní...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání starší pohřešované osoby , která se v dopoledních hodinách ztratila v lese u Poběžovic. Osoba nalezena v pořádku. Na místě spolupráce s HZS PA a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu v ulici Jiřího z Poděbrad. Hasiči část stromu odstranili a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci vedoucí z Borohrádku na Choceň. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla Škoda Felicia se čtyřmi zraněnými osobami na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byli všichni účastníci dopravní nehody mimo vozidlo, dvěma...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k muži, kterého zavalila fréza do obce Čermná nad Orlicí. Po příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl muž již mimo frézu a kultivátor. Hasiči ihned zajistili předlékařské ošetření zraněného seniora, po příjezdu ZZS pomohla s jeho...
Jednotka s technikou DA VW Transportér zajišťovala bezpečnost a zdravotní asistenci  účastníků pochodu pořádanému městem Borohrádek. Jednotka nemusela zasahovat u žádného...
Popis zásahu: Jednotka vyjížděla s CAS 20 a CAS 32 na žádost KOPIS KHK k požáru rodinného domu do obce Čermná nad Orlicí.  Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu byl již prostor domu a okolí silně zakouřen. Hasiči prvotním průzkumem v dýchací technice zjistili, že požárem...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a cyklisty do ulice Jiřího z Poděbrad. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření cyklisty a zajištění místa nehody. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem  zraněného do sanitky. Provoz na komunikaci hasiči řídili...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 ulice 5 Května. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Rapid, které najelo na zábrany v prostoru vlakového podjezdu.  Po příjezdu hasiči provedli zajištění vozidla proti požáru a zasypání uniklých provozních...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nouzovému otevření bytu do ulice Na drahách v Rychnově nad Kněžnou. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK a PČR k technické pomoci kamionu, který bránil provozu v ulici Husova. Tahači návěsu při objíždění odstaveného osobního vozidla upadla spojovací tyč řízení a zůstal stát přes celou šíři komunikace. Hasiči provedli za pomoci hydraulického heveru...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru osobního vozidla po nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o požár odstaveného vozidla Peugeot po dopravní nehodě z 8.8.2019. Při příjezdu naší jednotky bylo vozidlo zcela zasaženo požárem. Hasiči na místě provedli hašení...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu dvou vozidel, dodávky Peugeot a osobního vozidla Škoda Fábia. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření dvou osob, po příjezdu ZZS je předali do péče zdravotníků. Vozidla zajistili proti požáru...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Peugeot, který sjel mimo komunikaci a převrátil se na střechu. Po příjezdu hasiči provedli vyproštění řidičky z vozidla a její  předlékařské...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost HZS Pardubického kraje k požáru do Horního Jelení. Jednalo se o požár přístřešku a několika stromů na zahradě. Požárem byl poškozen i sousední dům, nasazeny byly celkem dva proudy C a jeden vysokotlaký proud. Hasiči sousední dům ochlazovali, i přes to...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění obtížného hmyzu v prostorách obchodu Hruška. Hmyz ohrožoval návštěvníky a obsluhu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do Rokytnice v Orlických horách. Jednalo se o střet osobního vozila s dítětem. Jednotka vyjela spolu s jednotkou HZS Rychnov nad Kněžnou z jejich stanice v rámci celodenní stáže na...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci I/36 mezi Borohrádkem a Česticemi. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Octavia, který narazil ve vysoké rychlosti do zadní části návěsu kamionu. Po příjezdu hasiči provedli u třech zraněných osob, z toho dvou dětí...
Popis zásahu: Jednotka vyjela  na žádost ZZS k pomoci starší ženě se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě ihned začali s resuscitaci ženy za pomoci AED. Resuscitace byla úspěšná, životní funkce se podařilo obnovit a po příjezdu ZZS pomohli s naložením ženy do sanitního vozu. Žena byla...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci uniklých nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Nádražní. Jednalo se o uniklý motorový olej v délce 4m na křižovatce. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Borovnice, kde provedla vyproštění profesionálního dronu z koruny stromu. Dron se zaklínil v koruně stromu ve výšce 20m. Hasiči provedli za pomoci AZ 30 vyproštění a snesení dronu. Dron s kamerami v hodnotě 600 000 Kč se vrátil v pořádku majiteli. Zásah...
Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou a technickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka nemusela zasahovat u žádného ůrazu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlé části stromu, která bránila provozu  na komunikaci I/36 za mostem ve směru na Čestice. Za pomoci řetězové motorové pily hasiči část stromu rozřezali a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru do obce Nová Ves u Týniště nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu provedeným průzkumem zjištěn požár dřevěného přístřešku u kravína. V době příjezdu naší jednotky byl již přístřešek celý v plamenech, požár pokračoval na část budovy...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené ulomené větvi visící nad komunikací I/36 za mostem ve směru na Čestice. Hasiči na místě za pomoci automobilového žebříku AZ 30 a ruční pily větev odstranili a po dobu zásahu řídili dopravu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  KHK k dopravní nehodě do obce Kostelecká Lhota. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu, zasahovala  jednotka z Rychnova nad Kněžnou a ZZS KHK. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, oba zraněné řidiče odvezla ZZS  do...
Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou část střechy na místní základní škole v ulici nádražní, která hrozila...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě do obce Šachov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu kamionu, který při otáčení na nevhodném místě přejel lampu pouličního osvětlení a následně sjel částí návěsu mimo komunikaci na kraj rybníčku. Návěs hrozil převrácením, hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě  vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Škoda Fabia, které sjelo mimo komunikaci do příkopu a hrozilo převrácením. Hasiči na místě provedli předlékařské ošetření...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě nákladního vozidla na komunikaci z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místě již zasahovali hasiči z Holic. Jednalo se o dopravní nehodu kamionu, který se převrátil na bok do příkopu. Nikdo nebyl při nehodě...
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost ZZS na pomoc staršímu muži se zástavou životních funkcí. Hasiči na místě provedli resuscitaci muže a zajistili prostor pro přistání vrtulníku. Na místě spolupráce s PČR a ZZS.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášené překážce na komunikaci I/36 ve směru na Čestice. Na místě hasiči odstranili část stromu, který zasahoval do půlky...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě mezi obcemi  Borohrádek  a  Čermná nad Orlicí. Po příjezdu na místo zásahu hasiči průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních vozidel, ve kterých cestovaly celkem tři osoby, které byly již mimo vozidla.  Hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě na komunikaci z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla značky VW, které po nárazu do stromu skončilo na střeše částečně v příkopu. Jedna osoba byla při nehodě lehce zraněna, hasiči na místě provedli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do Čermné nad Orlicí k nahlášenému kouři z lesa..V místě hořela lesní hrabanka, na ploše asi 10x3 m se nacházela dvě ohniska. Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování Hasiči na místě provedli likvidaci požáru za pomoci jednoho proudu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k překážce na komunikaci z Borohrádku do Velin. Na hranici kraje Královéhradeckého a Pardubického spadl jehličnatý strom, který částečně zasahoval do komunikace. Hasiči za pomoci ŘMP strom rozřezali a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesní hrabanky za rodinným domem ve směru na Vysoké Chvojno. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu průzkumem zjištěn požár na ploše cca  50x100m. Na hašení požáru byly nasazeny celkem tři proudy C. Při požáru nebyl nikdo...
Jednotka vyjela  na žádost Města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK Borohrádek. Za pomoci CAS 20 a jednoho vedení B provedeno vyčištění vrtu zavlažovacího...
Jednotka vyjela na žádost Města opravit poškozenou střechu na městském uřadu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy , která hrozila...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí pod Šachovem. Při příjezdu naší jednotky na místo zásahu zjištěn požár na ploše cca  50x50m zapříčiněn pádem části stromu na vodiče elektrického vedení 35Kv . Požár se vlivem silného větru rychle...
Jednotka vyjela na žádost města k pokácení nebezpečných dřevin pod školní budovou.Hasiči na místě provedli za pomoci ŘMP pokácení určených dřevin.Z důvodu bezpečnosti při kácení bylo nutné řídit...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Havlíčkova . Jednalo se o uniklý motorový olej na ploše 200 x 0,3m. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku uklidili. Po dobu zásahu na místě řízena doprava...
Jednotka vyjela na žádost starosty obce opravit poškozenou střechu  po vychřici na bytovém domě do ulice Jiráskova 573 . Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava  uvolněných šablon na...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS  k odstranění spadlého stromu přes komunikaci v obci Zdelov. Strom bránil průjezdu linkového autobusu. Hasiči provedli rozřezání stromu a uvolnění...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS na spadlý vzrostlý strom do ulice  5. Května  v Borohrádku. Jednalo se o vzrostlý strom, který spadl vedle obytného domu. Při pádu poškodil osobní automobil Fiat a pouliční osvětlení. Hasiči provedli rozřezání stromu , uvolnění vozidla ,...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu na komunikaci I/36 z Borohrádku do Velin. Na místě část spadlého stromu z komunikace...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do obce Žďár nad Orlicí . Spadlý strom ,který ležel přes celou šíři komunikace hasiči za pomoci motorové řetězové pily rozřezali  a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění spadlého stromu do Čermné nad Orlicí. Na místě jeden spadlý strom přes dráty vedení NN a přes celou šíři vozovky. Hasiči na místě zajistili místo zásahu , motorovou řetězovou pilou rozřezali strom a komunikaci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do ulice Smetanova k odstranění spadlého stromu z drátů elektrického vedení 35KV. Před příjezdem hasičů došlo k zahoření větve  zaklíněné v drátech. Hasiči zajistili místo zásahu a po příjezdu poruchové služby ČEZ , která provedla vypnutí...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k likvidaci úniku nebezpečných látek na komunikaci v Borohrádku do ulice Rudé armády . Jednalo se o cca 20 litrů ropné látky uniklé ze spadlého kanystru. Hasiči na místě provedli  zasypání ropné látky sorbentem a vozovku...
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost KOPIS KHK  k ležící osobě na komunikaci u benzínové pumpy v Borohrádku. Hasiči na místě zajistili předlékařské ošetření a tepelnou pohodu staršímu muži po pádu na komunikaci. Po příjezdu ZZS pomohli s transportem pacienta do...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Česticemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví a zametení...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Hasiči na místě za pomoci vyprošťovacího automobilu vytáhli zapadlý autobusu zpět na...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému kouři ze sloupu elektrického vedení 35KV u domova důchodců v Borohrádku. Průzkumem zjištěna spadlá větev do drátů elektrického vedení, která zahořela. Hasiči zajistili místo zásahu do příjezdu poruchové služby ČEZ. Pracovníci ČEZ  za pomoci plošiny...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel v zatáčce pod obcí Zdelov. Ve vozidlech cestovalo celkem 5 osob, z toho se jedna osoba zranila. Hasiči na místě  zajistili...

Zásahy za rok 2018

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních vozidel na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Nehoda se obešla bez zranění obou řidičů, hasiči na místě zajistili vozidla proti...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru v lesním úseku mezi Borohrádkem a Horním Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m, jednalo se o neuhašené ohniště. Hasiči provedli...
Jednotka vyjela na žádost  Města do místní části Šachov, kde provedla za pomoci plovoucího čerpadla a pěti hadic B vyčerpání požární nádrže. Nádrž bude vyčištěna a znovu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Poběžovicemi k odstranění spadlého stromu visícího nad komunikací. Hasiči na místě provedli rozřezání...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru budovy v Holicích. Jednotka na místě provedla doplnění hasebních látek  do zasahujících...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do lesního úseku komunikace mezi Borohrádkem a Holicemi k odstranění spadlé části stromu ležící na komunikaci. Hasiči na místě provedli odstranění větví...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Česticemi . Mladý řidič dostal na mokré vozovce smyk a havaroval.  Při příjezdu naší...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na komunikaci mezi Borohrádkem a Čermnou nad Orlicí. Řidička při průjezdu zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk a havarovala...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK do ulice Jiřího z Poděbrad k nahlášenému zápachu spálené elektrické izolace v kuchyni rodinného domu. Na místě hasiči zjistili zápach z hadru, kterým...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému kouři z lesa u komunikace vedoucí z Borohrádku na Horní Jelení. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše cca  2x2m. Hasiči provedli uhašení...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na budově v prostoru nádraží. Roj ohrožoval nájemníky a cestující. Hasiči na místě provedli odstranění hnízda do...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému stromu hrozícímu pádem na komunikaci I/36 vedoucí z Borohrádku do Čestic. Na místě nalezen vzrostlý strom nahnutý nad vozovkou. Po dohodě...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci č.305 vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou část stromu spadlou na vozovku a bránící provozu. Po...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda na rodinném domě v obci Žďár nad Orlicí. Roj ohrožoval alergickou seniorku. Hasiči na místě provedli rozebrání části...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek na komunikaci z Borohrádku do Čestic. Na vozidle Iveco došlo při jízdě k proražení palivové nádrže kovovým předmětem a úniku motorové nafty....
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Nerudova. Hasiči na místě za pomoci nastavovacího žebříku vylezli na balkon a přes otevřené balkonové dveře vnikly...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k nahlášenému černému kouři z lesa v okolí obce Nová Ves u Čermné nad Orlicí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu provedeným...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vosího hnízda v patce pouličního osvětlení a ve střeše protějšího rodinného domu. Vosy ohrožovali chodce a alergickou seniorku bydlící v...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému požáru do ulice Bělidlo. Při příjezdu jednotky na místo byl zasažen celý přístřešek pro vozidlo, tráva okolo přístřešku a částečně i zaparkované vozidlo....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě nákladního vozidla do objektu skladiště vozidel. Při najíždění přepravníku s vozidly do objektu došlo k zaklínění posuvné brány mezi vozidlo a vlek....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu. Hasiči provedli předlékařské ošetření jedné zraněné osoby, zajistili vozidla proti požáru a unikající provozní kapaliny...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje k požáru maringotky a odpadu do obce Horní...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění části stromu na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Jednalo se o zlomenou větev spadlou na vozovku a bránící provozu. Při příjezdu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k nahlášenému zlomenému stromu na komunikaci z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Strom visel nad vozovkou za zatáčkou v lesním úseku silnice a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety, v objektu se nacházela jedna zraněná osoba, které hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu do obce Zdelov, na místo vyjela i výšková technika z Borohrádku. Jednalo se o zlomenou větev hrozící pádem na komunikaci, po...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k úniku nebezpečných látek do prostoru benzínové stanice v Borohrádku. Žena si při tankování všimla úniku benzínu z nádrže vozidla. Při příjezdu jednotky na místo již...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici č.317 ve směru  z Borohrádku na Choceň. Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla po nárazu do stromu, ve...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě motocyklu v lesním úseku silnice z Borohrádku do Vysokého Chvojna. Sedmnáctileté řidičce na místě poskytli předlékařské ošetření, po příjezdu ZZS...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění dvou nádob s vyjetým olejem, které někdo odložil k odpadkovému koši. Hasiči na místě provedli přelití oleje do uzavřené nádoby a předali k...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Havlíčkova v Borohrádku. Jednotka nezasahovala, majitelka bytu dveře otevřela před příjezdem...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě motocyklu na komunikaci 1/36 . Hasiči ošetřili řidiče a zajistili motocykl proti požáru. Uniklé provozní kapaliny zasypali...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě do ulice 5 května. Na křižovatce u benzínové stanice došlo ke střetu motocyklu a osobního vozidla značky Fiat. Hasiči zajistili...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na komunikaci 1/36 z Borohrádku směr Holice. Strom spadl přes celou šíři vozovky a bránil v provozu. Hasiči na místě provedli za pomoci...
Jednotka s technikou DA VW Transportér + AED zajistila zdravotnickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů  v našem městě. Jednotka zasahovala u jednoho úrazu sportovkyně -...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky.  Průzkumem zjištěn požár výrobní linky na pelety. Na místě provedeno hašení ohnisek požáru jedním proudem C,...
Popis zásahu:   Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo v ulici nádražní ženu na přechodu pro chodce. Jednotka nezasahovala, při jízdě k zásahu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí do obce Čestice. Na místě spolupráce s PČR a...
Jednotka vyjela opravit poškozenou střechu na městském kinu. Na místě provedena za pomoci výškové techniky oprava taškové střechy a oprava oplechování...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru lesa do chatové osady Chotiv. Na místě průzkumem zjištěn požár na ploše 20x30 metrů, hašení probíhalo za pomoci dvou proudů C. Po dohašení ohnisek místo zásahu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění vos v prostranství venkovního posezení hospůdky, vosy ohrožovaly děti na dětském...
Jednotka vyjela na místní fotbalové hřiště upevnit poškozené zavěšení ochranné...
Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla, které srazilo na komunikaci u benzínové stanice v Borohrádku malé dítě. Dívka se  při přebíhání komunikace nerozhlédla a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou a Holic do ulice Jiřího z Poděbrad v Borohrádku k dopravní nehodě nákladního vozidla. Jednalo se o dopravní...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k požáru do společnosti Saint-Gobain Orsil Častolovice. Jednalo se o požár komínu a vzduchotechniky výrobní linky. Hasiči na místě provedli hašení komínu, přilehlé...
Popis zásahu: Jednotky hasičů z Borohrádku, Rychnova nad Kněžnou a Holic vyjeli k požáru garáže a osobního vozidla do Borohrádku. Na místě hořel osobní vůz značky Peugeot zaparkovaný...
Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra 148 na žádost starosty města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK...
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě, která se pokusila o sebevraždu. Osoba převezena do nemocnice. Na místě...
Jednotka s technikou AZ 30 Ifa W 50 provedla pomoc při opravách osvětlení...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do obce Albrechtice nad Orlicí k požáru zemědělské budovy. Už při příjezdu prvních jednotek na místo byla požárem zasažena velká část objektu. Jednotky likvidovaly oheň...
Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Boženy Němcové na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí kominického nářadí provedeno sražení hořících sazí do vybíracího prostoru a následné...
Jednotka vyjela na žádost Města a provedla kácení dřevin v katastru...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k vytažení zapadlého  nákladního vozidla s návěsem. Vozidlo při vyhýbání sjelo na krajnici a hrozilo převrácením.Hasiči za pomoci jeřábu a navijáku na CAS...
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost Policie ČR k nouzovému otevření bytu do ulice Jiřího z Poděbrad, kde se soused obával o život majitele bytu. Hasiči za přítomnosti Policie ČR byt...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru elektroinstalace v rodinném domě do ulice Jiřího z Poděbrad. Průzkumem na místě zjištěno zakouření v jednom pokoji, hasiči po kontrole...
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby Královéhradeckého kraje  k osobě se zástavou životních funkcí. Po příjezdu na místo ihned zahájili...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici z Borohrádku do Čermné nad Orlicí. Starší řidička při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala smyk, s vozidlem bočně...
Popis zásahu:  Jednotka vyjela k požáru chatky do ulice Jiráskova v Borohrádku. Při příjezdu první jednotky byla chatka o rozměru přibližně 5×7 metrů v lesnatém porostu celá...
Popis zásahu:Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření domu do ulice Jirouškova. Hasiči provedli otevření vchodových dveří, na místě nebyla osoba nalezena. Oznamovatelka...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu  na výjezdu z Borohrádku směr Veliny. Při příjezdu jednotky byl řidič i spolujezdkyně z vozidla...
Popis zásahu: Jednotka povolána do ulice Jiřího z Poděbrad na ohlášený požár komínového tělesa. Na místě pomocí výškové techniky a kominického nářadí provedeno  sražení hořících sazí do...
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS do obce Čermná nad Orlicí k požáru stožáru pouličního osvětlení. Na místě nalezeno spadlé elektrické vedení. Hasiči provedli  zajištění...
Popis zásahu: Jednotka vyjela  k ohlášenému kouři z drážní dřevěné budovy v prostoru nádraží. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna hořící dřevěná podlaha uvnitř budovy na ploše 5x5 metrů....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o nehodu  osobního vozidla, které narazilo do svodidel. Zraněné osobě hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu u domova seniorů v Borohrádku. Strom spadl do prostoru vchodových dveří. Na místě hasiči provedli rozřezání a uklizení kmene i větví...

Zásahy za rok 2017

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela s AED přístrojem na žádost záchranné služby  k osobě s vážnými zdravotními potížemi. Po příjezdu na místo ihned zahájili neodkladnou resuscitaci, ve...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se nehodu dvou osobních vozidel. Na místě hasiči zajistili vozidla proti požáru a zasypali...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc ZZS s transportem pacienta. Hasiči transportovali staršího muže ze sanitního vozu do jeho bytu v bytovém domě.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice Družstevní na pomoc ZZS se snesením staršího muže z bytového domu do sanitního vozu.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc staršímu muži po zástavě životních funkcí. Na místě muž již při vědomí, hasiči provedli předlékařské ošetření a po příjezdu ZZS předán do jejich...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na pomoc starší ženě se zástavou dechu a oběhu do ulice Husova v Borohrádku s vozidlem DA VW Transportér a AED přístrojem. Hasiči na místě ženu resuscitovali, po...
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice Družstevní. Starší  ženě se průvanem zabouchly  vchodové dveře bytu, v bytě zapnutý sporák.  Hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Horní Jelení. Hasiči provedli úklid vozovky. V 16:00 se jednotka vrátila na základnu a ukončila celodenní...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Vysoké Chvojno. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Čermnou nad Orlicí. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Horní Jelení. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému padlému stromu do ulice Jiřího z Poděbrad. Jednalo o padlý strom přes elektrickou přípojku napájení vodovodu. Hasiči provedli zajištění místa poruchy a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci ve směru z Borohrádku na Choceň. Hasiči provedli úklid vozovky.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci 1/36 do ulice Rudé Armády. Jednalo o padlý strom přes plot a chodník. Při pádu strom přetrhl elektrické vedení 400V. Hasiči provedli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému přetopenému kotli na tuhá paliva do bytového domu. Hasiči na místě provedli ochlazení topného systému a odstavení topidla.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání starší pohřešované osoby , která se v dopoledních hodinách ztratila v lese u Poběžovic. Osoba nalezena v...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému stromu přes komunikaci 1/36. Jednalo se o větve na komunikaci ve směru z Borohrádku na  Veliny. Hasiči provedli uklizení větví z...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS k údajnému zahoření vedení 35KV u komunikace pod Šachovem. Na místě zjištěna porucha na vedení v lesním úseku, svařené vodiče. Vedení bez napětí, nehrozí...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili dva ze tří účastníků nehody....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla s vlekem naloženým dřevěnými prkny, které...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o čelní střed dvou osobních vozidel, při kterém se zranili oba účastníci dopravní...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do Církevní školy v Borohrádku k údajnému požáru elektroinstalace v půdním prostoru. Na místě provedena evakuace všech osob, vypnutí elektrické energie a plynu. V...
Jednotka s technikou DA VW Transportér s výbavou AED provedla zdravotnickou asistenci při konání krajské olympiády seniorů. Hasiči zasahovali u jedné zraněné...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu v Týništi nad Orlicí  do ulice Vašátkova. Na místě hasiči spolupracovali s lékařem ZZS.   Datum....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK k záchraně osoby po kolapsu do rozestavěné haly v Borohrádku. Po příjezdu jednotky na místo nalezen muž 54 let se zástavou životních funkcí....
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na ještě uzavřeném úseku rekonstruované komunikace z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí. Vozidlo po nárazu do stromu skončilo v...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 v Borohrádku. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních vozidel. Hasiči provedli zajištění vozidel proti požáru.Ve...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 8 Km na komunikaci z Kostelce nad Orlicí do Čermné na Orlicí, stromy...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 5 Km na komunikaci do Svidnice u Kostelce nad Orlicí, stromy ležely ...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlých stromů na komunikaci. Jednalo se o několik padlých stromů a větví v úseku 7 Km na silnici ze Zdelova do Kostelce nad Orlicí, stromy ležely ...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na komunikaci. Jednalo se o padlý strom na komunikaci do Čermné nad Orlicí, strom ležel částečně na komunikaci a bránili provozu . Hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění padlého stromu na komunikaci 1/36. Jednalo se o dva padlé stromy za Borohrádkem směr Čestice, stromy ležely  přes celou šíři komunikace a bránili...
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost KOPIS k nouzovému otevření bytu do ulice TGM 502. Ženě se průvanem zabouchly  vchodové dveře bytu v druhém patře, uvnitř zůstal roční chlapec. ...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla na silnici I/36 mezi Borohrádkem a obcí Veliny. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna nehoda jednoho osobního vozidla do...
Jednotka vyjela na žádost starosty města k vyčištění studny na místním hřbitově. Studnu hasiči vyčistili za pomoci...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k odstranění sršního hnízda v podhledu rodinného domu v ulici Havlíčkova, roj ohrožoval alergické...
Popis zásahu: Hasiči  vyjeli  k ohlášenému požáru v prostoru benzínové čerpací stanice v Borohrádku. Na místě došlo k požáru malého motocyklu, při...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS KHK  do obce Čermná nad Orlicí. Na místě hasiči pomohli se snesení zraněné pacientky a naložením do sanitního...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k ohlášenému nálezu nevybuchlé munice do prostoru lesa za Borohrádkem. Na místě provedeno  zajištění a  vytyčení nebezpečného prostoru kolem munice a předání...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla s vlakem na přejezdu u hasičské stanice. V době srážky cestovali ve vozidle dvě osoby a ve vlaku 4 včetně strojvedoucího....
Jednotka vyjela na žádost Města k zajištění vody do místní základní školy, kde provedla dovoz nádrže a naplnění pitnou vodou. Kvůli rekonstrukci vodovodního řádu v této části města celý den netekla...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku. Jednotka na místo vyjela s vozidlem CAS 20 a AED přístrojem. Jednotka byla na místě od...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny  v prostoru náměstí v Borohrádku. Jednalo se o uniklý olej z motorového vozidla . Hasiči na místě provedli...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění nebezpečného stromu na cyklostezku z Borohrádku do Velin. Jednalo se o zlomený vzrostlý strom zaklíněný v koruně vedlejšího stromu u cyklostezky. Hasiči...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku v ulici Jiráskova. Jednotka na místo vyjela s vozidlem DA a AED přístrojem. Hasiči po příjezdu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě nákladního vozidla do ulice Jiřího z Poděbrad. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho nákladního vozidla u kterého se při průjezdu zatáčkou...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost ZZS na pomoc osobě se zástavou dechu a oběhu v Borohrádku. Jednotka na místo vyjela s vozidlem DA a AED přístrojem. Hasiči po příjezdu na místo navázali...
Jednotka vyjela s technikou CAS 32 Tatra 148 na žádost starosty města k vyčištění zavlažovacího systému  na fotbalovém hřišti FK...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  k nouzovému otevření zabouchnutého bytu. Na místě provedeno otevření bytu a předání majitelce. Na zapnutém sporáku majitelka vařila jídlo. Na...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci naftové skvrny do ulice Dvořákova v Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu v celé délce ulice cca.  2x18...
Popis zásahu:  Jednotka vyjela dnes v 11:32 do obce Čermná nad Orlicí k požáru střechy rozestavěného dřevěného domu. Majiteli při pokládání lepenky zahořel mezistropní prostor na ploše 3x1 metr....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS do místní zahrádkářské kolonie na pomoc při transportu osoby ze sklepa. Jednalo se o starší 84 letou ženu, která při sestupování do sklepa spadla a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela spolu s hasiči z Rychnova nad Kněžnou  do místní dřevozpracující firmy k úniku většího množství termooleje Termil 66 v budově elektrárny. Po příjezdu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášené dopravní nehodě na silnici 1/36 z Borohrádku do Čestic. Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla, které sjelo v lese  do příkopu a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do ulice Boženy Němcové k úniku vody do sklepních prostorů rodinného domu. Na místě provedeno zastavení hlavního přívodu vody do domu a vypnutí elektrické energie. Ve...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje na pomoc při vyhledávání pohřešované osoby do místní části Holic - Koudelka. Osoba nalezena bez známek života v místním lesnatém...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubického kraje s velkooběmovou CAS Tatra 148 k nahlášenému požáru stodoly do obce Veliny. Ve stodole ustájeno 15 kusů  zvířat a zaparkovaný...
Popis zásahu: Jednotka povolána k odstranění padlého vzrostlého smrku z koryta potoku kde tvořil překážku. Strom hasiči rozřezali motorovou pilou a za pomocí navijáku na vozidle CAS vytáhly z...
Popis zásahu: Jednotka  vyjela  k dopravní nehodě na komunikaci z Borohrádku směr Veliny, kde dodávkové vozidlo skončilo mimo vozovku. Na místě hasiči provedli úklid provozních...
Popis zásahu:   Jednotka povolána KOPIS KHK spolu s profesionálními kolegy ze stanice Rychnov nad Kněžnou k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla na silnici z Borohrádku směr Choceň. Na místě...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nálezu mrtvého ptáka k silničnímu mostu přez řeku Orlici. Po příjezdu hasičů na místo bylo zjištěno, že se uhynulý pták nachází uprostřed řeky. Hasiči položili...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k nahlášenému požáru vily Sklenářka u Kostelce nad Orlicí. Jednalo se o požár chatky u vily v blízkosti lesního porostu. Hašení provedeno pomocí dvou proudů...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k dopravní nehodě linkového autobusu do obce Zdelov. Autobus byl částečně zapadlý v příkopu. Řidiči bránil sníh otevřít dveře a tak hasiči vykopali místo...
Popis zásahu: Jednotka  vyjela na žádost Kopis KHK k nouzovému otevření bytu do Družstevní ulice v Borohrádku. V bytě se nacházelo malé dítě, které zamklo vstupní dveře. Hasiči provedli otevření...
Popis zásahu: Jednotka vyjela  k ohlášenému kouři ze střechy rodinného domu v ulici Švermova v Borohrádku. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn kouřící přetopený kotel na tuhá paliva a pára z...
Popis zásahu: Jednotka vyjela do místního dřevozpracujícího podniku k požáru linky na dřevěné pelety. Před  příjezdem jednotek došlo k výbuchu dřevěného prachu a následnému požáru dopravníků a...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k odstranění ledových převisů ze střechy obchodu na náměstí, kde pád ledu ohrožoval chodce. Pomocí výškové techniky byly převisy...

Zásahy za rok 2016

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost města do prostoru Borohrádeckého náměstí k asistenci při odpalování každoročního ohňostroje.       Datum....
Popis zásahu:   Jednotka povolána na žádost KOPIS KHK do ulice Partyzána Petra k poruše kotle na tuhá paliva. Na místě zjištěn přetopený kotel na tuhá paliva a porucha redukčního ventilu otopného systému. Provedeno odstavení topidla, vybrání...
Popis zásahu:   Jednotka vyjela k dopravní nehodě tří osobních vozidel na výjezdu z Borohrádku směr Holice. Po příjezdu na místo události zjištěna nehoda čtyř osobních vozidel, z toho dvě vozidla po střetu sjela do příkopu a narazila do stromu....
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK  na likvidaci olejové skvrny do Borohrádku. Jednalo se o uniklou naftu na křižovatce v prostoru náměstí. Skvrnu v délce cca 60 m v jednom jízdním pruhu hasiči zasypali sorbentem a uklidili. Na...
Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru osobního vozidla zaparkovaného u rodinného domu v obci Zdelov. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno hořící vozidlo značky Ford C Max, vozidlo již celé v plamenech. Na místě nasazen jeden proud C a jeden...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS s vozidly CAS 20, CAS 32  k nahlášenému požáru trávy do obce Žďár nad Orlicí. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn požár dvou kup klestí v blízkosti železniční tratě. Hasiči provedli dohašení...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k otevření vozidla značky Peugeot na křižovatce pod náměstím. Po vystoupení řidiče se nastartované vozidlo na křižovatce samo zamklo a tvořilo překážku na komunikaci. Hasiči provedli za pomoci drátu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost KOPIS KHK k úniku vody do sklepa domu v ulici Nádražní. Voda ve sklepě dosahovala do výšky 80cm. Hasiči na místě provedli odčerpání vody ze sklepního prostoru. Voda a elektrická energie byla po celou dobu...
Popis zásahu: Jednotka vyjela k taktickému cvičení do firmy Seca  v Borohrádku k údajnému požáru rozvodny NN v prostoru elektrárny ORC. Proveden nácvik hašení elektrického zařízení napájení technologie elektrárny za pomoci stabilního hasícího...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2015

  Popis zásahu: Jednotka na žádost obce provedla dohled na bezpečnost  při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.       Datum....
Popis zásahu: Jednotka povolána k záchraně osoby po kolapsu  v místním hostinci. Na místě provedena předlékařská pomoc, osoba již při vědomí. Po příjezdu ZZS provedena pomoc s transportem osoby...
  Popis zásahu: Jednotka povolána k požáru technologie odsávání pilin z linky na zpracování dřevní hmoty v místním dřevařském závodě. Po příjezdu na místo zásahu proveden průzkum a dokončena...
Popis zásahu: Jednalo se o dopravní nehodu jednoho osobního vozidla po nárazu do stromu. Z důvodu chybného vyhlášení poplachu ze strany Krajského operačního střediska HZS HK naší jednotce - jednotka...

Zásahy za rok 2014

Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k dohledu na bezpečnost při odpalování novoročního ohňostroje na místním náměstí.     Datum....
Popis zásahu: Jednotka povolána na žádost obce k odstranění nebezpečného stromu u autobusové zastávky  v místní části Šachov. Vzrostlý strom na místě rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Na místě...
Jednotka povolána na žádost KOPIS  spolu s jednotkou  HZS Královéhradeckého kraje ze stanice Rychnov nad Kněžnou k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která havarovala na silnici vedoucí...
Jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního vozidla. Na místě události zjištěno, že se jedná o nehodu mladého řidiče, který při průjezdu zatáčkou nezvládl své vozidloVW Golf a havaroval do příkopu....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2013

Popis zásahu: Jednotka vyslána na zabezpečení kácení stromů specializovanou firmou na komunikaci vedoucí z Borohrádku do Čestic. Jednotka na místě řídila dopravu a po ukončení kácení pomohla s...
Popis zásahu:  Jednotka povolána k dopravní nehodě osobního vozidla značky Škoda Fábia na silnici č.I/36 z Borohrádku  do Čestic. Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo zjištěno že...
Popis zásahu: Hasiči byli povoláni na žádost ZZS KHK k nouzovému otevření rodinného domu, kde bylo podezření na náhlou zdravotní příhodu seniorky. Toto se nepotvrdilo, seniorka jen tvrdě...
Popis zásahu: Jednotky vyjeli na taktické cvičení do domova důchodců v Borohrádku, kde došlo k údajnému zahoření .Požár elektrického spotřebiče vznikl v čajové kuchyni ve 3 nadzemním patře....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zásahy za rok 2012

  Popis zásahu: Jednotky provedly likvidaci uniklé motorové nafty, která vytekla z osobního vozidla na vozovku. Spolupráce s Policií ČR a SÚS KHK Cestmistrovství Rychnov nad...
Popis zásahu:  Jednotky povolány k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Nehoda bez zranění osob. Hasiči provedeno zajištění vozidla a jeho vyproštění zpět na vozovku. Na...
  Popis zásahu: Jednotka provedla odstranění spadlých stromů a větví z vozovky. Datum....
Popis zásahu: Jednotky likvidovaly požár lesní hrabanky malého rozsahu.   Datum....
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

JSDH BOROHRÁDEK Husova 572
Borohrádek
51724

tel. 724181642
hasici.borohradek@seznam.cz